Šeštadienis, 20 Rugpjūtis 2022

Aktuali informacija


DIDŽIUOJAMĖS IR DŽIAUGIAMĖS

Yra sakoma, kad kalbų mokėjimas gerina ir kitas mąstymo savybes, pavyzdžiui, atmintį ir pastabumą. Kalbantieji ne viena užsienio kalba geriau moka ir gimtąją kalbą, nes yra labiau įsigilinę į kalbos sandarą apskritai.
Džiaugiamės respublikinio rusų kalbos vertimų konkurso „Tavo žvilgsnis“ rezultatais. Vertinant darbus dėmesys buvo kreipiamas į kūrybinį vertėjo požiūrį perteikiant mintis gimtąja kalba, kūrinio nuotaikos atitikimą, gramatines ir kalbos klaidas. Konkurse gimnazijos mokiniai dalyvauja jau daugiau nei 15 metų. Smagu, kad kaip ir kasmet turime nemažą būrelį nugalėtojų, tai:

Kamilė Šauklytė, 7a; Akvilė Želvytė, 7a; Inesa Ruzgailaitė, 8a; Emilija Butkutė, 8b; Adrija Kubiliūtė, IG; Samanta Lenkevičiūtė, IG; Austėja Pipiraitė, IIGb;Živilė Pudžmytė, IIGb; Viltė Sandaitė, IIGb.

Mokines konsultavo rusų kalbos mokytojos Daiva Račkauskienė, Milda Puškorienė, lietuvių kalbos mokytojos Laura Butkutė, Lina Butkuvienė, Vanda Kontrimienė.

Gamtosauginių mokyklų programa

2021-2022m.m. veiksmų planas

2020-2021m.m. veiksmų planas

2019-2020m.m. veiksmų planas


Kodeksas

 

 

Skruzdėlynų paplitimas Darbėnų seniūnijos miškuose

Gegužės 19 d. Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos septintokai dalyvavo patyriminėje pamokoje netradicinėje erdvėje, su Darbėnų girininkijos darbuotojais Lenkių miške skaičiavo skruzdėlynus. 40 ha miško plote suskaičiavo 107.

Lietuvoje daug skruzdžių rūšių, bet žmonės dažniausiai pažįsta vos kelias rūšis. Tarkime, ne kiekvienas galėtų pasakyti, kad miške aukštus skruzdėlynus kraunančių rudųjų skruzdėlių Lietuvoje yra trys rūšys.

Miško skruzdėlės reguliuoja vabzdžių populiacijų dydį ir palaiko miško vabzdžių pusiausvyrą.

Gamtosauginis komitetas

Akcija „Miško atsodinimas“


2022 m. balandžio 15 d. Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos IIGa ir IIGb klasės mokiniai bendradarbiaudami su Darbėnų girininkijos girininku Simonu Popovu atsodino 1,2 ha miško kirtavietę (1000 eglės sodinukų ir 3300 pušies sodinukų). Nuoširdus AČIŪ girininkui už suteiktą galimybę prisiliesti prie bioįvairovės išsaugojimo.

Darbėnų gimnazijos bendruomenė didžiuojasi augindama jaunąją kartą, kuri žino atsakomybės, komandinio darbo, atjautos vertę.

Gamtosauginis komitetas

 

 

 

"Čia mūsų žemė - Žemaitija"

 

Kovo 21 d. 7a ir 7b klasės mokiniai dalyvavo viktorinoje "Čia mūsų žemė - Žemaitija". Mokiniai pasitikrino savo žinias apie Žemaitiją, atliko užduotis apie gamtos saugojimą, rūšiavimą, kūrė ketureilius gamtine tematika.

Fizikos ir istorijos mokytojos Greta Juškevičiūtė, Rita Tamošauskienė

Parskrido paukščiai į namus...

„Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės,

Katrų čilbančių teip ramu klausytis?“

(Antanas Baranauskas „Anykščių šilelis“)


Kretingos rajono Darbėnų gimnazija vykdydama gamtosauginių mokyklų programą vasario – kovo mėnesiais organizavo akciją „Padovanok paukšteliams namus“, kurios metu ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniai su savo tėveliais/globėjais gamino inkilus.

2022 m. kovo 18 dieną išaušo gražus, saulėtas rytas kelionei į mišką. Bendradarbiaudami su Darbėnų girininkijos girininku Simonu Popovu, ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Bitučių“ grupės vaikai ir gimnazijos IIG klasės mokiniai išvyko į Mažučių kaimo mišką iškelti inkilų mažiesiems mūsų bičiuliams – paukšteliams. Emocija buvo nepakartojama: IIG klasės mokiniai, keldami inkilus, tarėsi su girininku, kuria kryptimi reikėtų įtvirtinti inkilus medžiuose, o ikimokyklinukai ne tik akimis sekė kiekvieno inkilo įkėlimą, bet ir daug apie paukščių gyvenimą išgirdo, sužinojo iš girininko pasakojimo.

Tądien Darbėnų gimnazijos bendruomenė miško gyventojams padovanojo daugiau kaip 40 inkilų. Gamtosauginis komitetas širdingai dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie šios akcijos. AČIŪ!!!

Darbėnų gimnazijos gamtosauginis komitetas

Virtualios pamokos

Kovo mėnesį 5–8,  IG–IIIG klasių mokiniai dalyvavo virtualiose žaliosios energetikos įmonės „Gren“ pamokose, kur sužinojo apie įmonės veiklą, kuri didelį dėmesį skiria tvariems, gamtą tausojantiems energetikos sprendimams: centralizuotam šilumos tiekimui, vietos bendruomenės poreikių tenkinimui ir komforto kūrimui kasdieniniame gyvenime. Mokiniai virtualiai stebėjo, kaip įmonė, naudodama išrūšiuotas, perdirbimui nebetinkančias komunalines ir pramonines atliekas, gamina šilumą ir elektrą.

Informacinių technologijų mokytoja Aušra Galdikienė

Edukacinė išvyka į Kauną


2021 m. gruodžio 9 d. Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos 18 gimnazistų buvo išvykę į edukacinę kelionę. Kaune lankėsi Anatomijos instituto muziejuje, kur galėjo gyvai pamatyti žmogaus organus, dalyvavo VII forto praktiniuose užsiėmimuose apie fotosintezę, kuriuose atliko bandymus, diskutavo darė išvadas. Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuje sužinojo, kaip senovėje buvo gydomi žmonės ir gaminami vaistai.

Gamtosauginis komitetas

 

 

Kaip ir kiekvienais metais Darbėnus aplankė ruduo. Ir vėl gimnazijos mokiniai bei jų tėveliai nusprendė prisidėti prie akcijos ,, Mes rūšiuojame". Jos metu surinkome daugiau kaip 4 tonas nebenaudingų elekroninių prietaisų. Iš jų vien 87 kg elementų, kurių didžiausią kiekį atnešė 3a klasė ( mokytoja A. Laureckienė ) . Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems. Kviečiame ir ateityje elgtis atsakingai ir atliekas rūšiuoti teisingai.
Gamtosauginis komitetas


Antras daiktų gyvenimas!


Klaipėdos įmonė „Baltic Comri technologies“ atidavė Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupei „Spalvoti pieštukai“ nebenaudojamas rites. Panaudojant pagalves ir medžiagų skiautes jos virto žaismingomis grybų kėdutėmis. Džiaugiamės aplinką tausojančiu sprendimu, skatinančiu susimąstyti apie tvarumo principus ir ugdyti ekologišką požiūrį.

Mokytoja Edita Gliožerienė

Žalioji vėliava – įsipareigojimas Darbėnų gimnazijai


Kretingos rajono Darbėnų gimnazija pirmą kartą apdovanota tarptautiniu Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatu ir Žaliąja vėliava už įgyvendintas aplinkosaugines veiklas, atsakingą vaikų ir mokinių ugdymą. Šis apdovanojimas gimnazijos bendruomenę įpareigoja nesustoti, tęsti pradėtas veiklas, skatinti gimnazijos bendruomenę tapti atsakinga vartotoja. Ačiū mokiniams, mokytojams, tėveliams, gimnazijos darbuotojams, kurie inicijavo ir vykdė veiklas, patarė ir padėjo. Ačiū socialiniams partneriams (Darbėnų seniūnui Alvydui Poškiui, Darbėnų girininkijos girininkui Simonui Popovui) už bendradarbiavimą,  palaikymą ir supratimą, kad Darbėnų seniūnijos bendruomenės nariai gali tapti atsakingais vartotojais.

Gamtosauginis komitetas

2021 m. rugsėjo 17 dieną Darbėnų gimnazija apdovanota Aplinkosauginio švietimo fondo Žaliąja vėliava ir  sertifikatu

 

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas suteikiamas vieniems metams.

Darbėnų gimnazijos mokiniai, paskatinti direktoriaus pavaduotojos Dalios Bružienės, aktyviai įsitraukė į Gamtosauginių mokyklų programos veiklas, kuruojamas specialiai tam tikslui sudaryto Gamtosauginio komiteto. Į programos praktines veiklas labai greitai įsitraukė ne tik gimnazijos, bet ir visos seniūnijos bendruomenė. „Šis apdovanojimas mus įpareigoja nesustoti, tęsti pradėtas veiklas, skatinti gimnazijos ir Darbėnų seniūnijos bendruomenes tapti atsakingais vartotojais“, – sako Dalia Bružienė

 

 

 

 

 

Birželio 15 d. Darbėnų gimnazijos 8-IIG klasių mokiniai dalyvavo prasmingoje iniciatyvoje ,, Misija: švari vasara' 21" ir sutvarkė Joskaudų miške esantį šiukšlyną į kurį aplinkinių gyvenviečių žmonės veždavo šiukšles. Dėkojame mokiniams už puikų darbą. Šaunuoliai!

Edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo procese


Darbėnų gimnazijos mokiniai 2021 m. birželio pirmąją savaitę išnaudojo visas aplinkines edukacines lauko erdves. 5-6, IG-IIG klasės mokiniai pagal grįžimo grafiką dvi dienas buvo sugrįžę į mokyklą. Pirmą dieną mokiniai dalyvavo aktyvaus judėjimo ir mąstymo dienų veiklose, kurias inicijavo fizinio ugdymo mokytojai Rolandas Juknevičius ir Lina Galinskienė, o antrą – savivaldaus mokymosi pamokose netradicinėse erdvėse. Dalis pradinių klasių pamokų persikėlė į lauko erdves.

Dalia Bružienė

Mokinių patirtys


2021 m. birželio 8 d. IIGa klasės mokinės Ieva Černauskaitė, Evelina Donielaitė dalyvavo Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos organizuotoje konferencijoje "Istoriniai gamtos mokslų vystymosi aspektai", skaitė pranešimą "Klonavimas". Labai didžiuojamės mokinių atliktu darbu, išsamiu pristatymu bei labai kompetentingais atsakymais į užduotus klausimus. Mokines paruošė biologijos mokytoja Marija Černauskienė.

Dalia Bružienė

Žemės dienaKiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Kovo 20-oji Pasauline Žemės diena paskelbta neatsitiktinai. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose.

Šią dieną diskutuojama aplinkosauginėmis temomis ir raginama priimti palankius aplinkai sprendimus. Tai diena, kai kalbama apie mūsų planetai iškilusius pavojus.

Pasaulinė Žemės diena – mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo.

Kovo mėnesį Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos bendruomenė organizavo iniciatyvą „Žemės laiškas žmogui“,  kūrybines akcijas, miškų tvarkymą, inkilų darymo, kėlimo ir fizinio aktyvumo skatinimo akcijas ir kt..

Sveikindami visus šios gražios šventės proga ir kviečiame visus pasidžiaugti vaikų, mokinių mintimis ir atliktais darbais!


Gamtosauginis komitetas

Darnaus vystymosi švietimas

Visame pasaulyje žmonės pripažįsta, kad dabartinės ekonomikos tendencijos nėra darnios ir kad visuomenės sąmoningumas bei švietimas ir mokymas yra pagrindinės priemonės, kurios gali užtikrinti darnesnę visuomenę. Tuo tikslu bendradarbiaudami su Klaipėdos universiteto dėstytoja, docente, daktare  Jurgita Paužuoliene, kovo 2–3 d. Darbėnų gimnazijos 5–8, IG–IIIG klasių mokiniams organizavome Darnaus vystymosi pamokas. Doc. Dr. J. Paužuolienė mokiniams pristatė darnaus vystymosi tikslą, įvardino tris esmines vystymosi sritis: ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę. Su mokiniais diskutavo, kuo skiriasi darnaus vystymosi problemos išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse, kas yra ekologinis pėdsakas ir kokį mes kiekvienas jį paliekame. Pasaulio žemėlapyje analizavo, koks šis pėdsakas yra Lietuvos ir įvairių pasaulio šalių. Iš duomenų analizės mokiniai padarė išvadas, kad kuo šalis yra labiau išsivysčiusi, tuo jos ekologinis pėdsakas didesnis. Mokinius susipažindino su Lietuvos darnios visuomenės indeksu, kuris susideda iš 21 indikatoriaus. Aukščiausios šios indekso vertės: pakankamai maisto ir vandens, išsilavinimas, sanitarinės sąlygos, o žemiausios vertės – atsakingas vartojimas, atsinaujinantys energijos ištekliai. Dalyvaudami šiose pamokose mintyse pagalvojome apie įvairius pasaulyje vykstančius įvykius ir reiškinius,    apmąstėme savo gyvenimo būdą, vertybes, tikslus.

Iš mokinių grįžtamąjį ryšį,  kaip jie suprato darnaus vystymosi tikslą, vystymosi sritis, problemas ir jų sprendimo būdus, gavome, pasinaudoję Kahoot programėle.

Darbėnų gimnazijos bendruomenė įsitikinusi, kad darnaus vystymosi švietimas ir jo integravimas į įvairių dalykų pamokas, veiklas yra būtinas, nes tai leidžia bendruomenei įgyti šiuolaikinėje visuomenėje reikalingų žinių, įgūdžių, požiūrį bei įkvėpti mus pasirinkti darnesnį gyvenimo būdą.

Gamtosauginis komitetas

Aš už švarią ir saugią aplinką

Miškai – vienas iš pagrindinių Lietuvos gamtos turtų. Apmaudu, kad šis turtas neretai nėra itin prižiūrimas ir saugomas – miškai vilioja norinčius greitai atsikratyti nebereikalingų daiktų. Kad šiukšlėms miškuose ne vieta, atrodo, turėtų būti aišku visiems. Stebina, kai žmonės reikalauja sveikos ir švarios gamtos, tačiau patys teršia gražiausius gamtos kampelius.

2020 m. spalio 21 d. ankstų rytą Darbėnų gimnazijos IIIG klasės mokiniai ir mokytoja Marija Černauskienė, bendradarbiaudami su Darbėnų girininkijos girininku Simonu Popovu, išskubėjo į Tūbausių mišką, kuriame sutvarkė šiukšlintojų padarytą netvarką. Mokiniai pririnko daugybę maišų šiukšlių, kurios ypač žalingos gamtai. Atlikdami prasmingą darbą, jie ugdėsi atsakomybę už gamtą, jautė pasididžiavimą savo atliktu darbu ir nusivylimą dėl neatsakingo žmonių elgesio.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie pasirenkate atsakingo vartotojo kelią, rūšiuojate šiukšles ir suteikiate galimybę gyventi ateinančioms kartoms švaresnėje, saugesnėje aplinkoje.

Gamtosauginis komitetas

 

Gamtos pažinimas per patyrimą


2020-2021 m. m. Darbėnų gimnazijos vienas iš prioritetų - mokinių žinių pritaikymas praktiškai. Rugsėjo pirmosiomis savaitėmis mokytojai veda pamokas netradicinėse erdvėse: gimnazijos kieme, lauko klasėje, prie Darbėnų tvenkinio, Vytauto Didžiojo parke ir kt. Chemijos pamokų metu IG-IIG klasių mokiniai tyrinėjo Darbėnų miestelio paviršinius vandenis. Dorinio ugdymo pamokose pradinių klasių mokiniai gamtos meną pažino per patyrimą ir pastabumą. Ačiū mokytojams už suteiktą galimybę mokiniams įgytas žinias klasėje pritaikyti natūralioje aplinkoje.

Gamtosauginis komitetas


Aš rūšiuoju, prisijunk ir Tu!


Kovo 4 d. Darbėnų gimnazija UAB „Atliekų tvarkymo centras“ pridavė 5860 kg elektroninių atliekų, iš jų 105 kg nebetinkamų elementų. AČIŪ darželinukams ir mokiniams bei jų tėveliams, mokytojams, darbuotojams, Darbėnų seniūnijos gyventojams, kurie neliko abejingi Darbėnų gimnazijos kvietimui ir prisijungė prie projekto „Mes rūšiuojame“. Tik JŪSŲ visų dėka GAMTA tampa švaresnė ir saugesnė. „ŽMOGAUS ELGESYS GAMTOJE - JO SIELOS VEIDRODIS“ (V. Bergas)

Gamtosauginis komitetas

 

 

 

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Prisijungimas prie El.paštas(Outlook)

Prisijungimas prie Teams

Prisijungimas prie Office 365

Informacija tėvų (globėjų) dėmesiui

IMRIS sistemoje nuo 2022-01-02 vykdoma mokinių, kurie Darbėnų gimnazijoje mokysis nuo 2022-09-01, registracija (būsimi pirmokai, penktokai, IG, IIIG klasių ir iš kitų mokyklų atvyksiantys mokiniai). Registruoti mokinius galite paspaudę šią nuorodą:

https://vrppis.kretinga.lt/imris/bendra_registracija

Gamtosauginių mokyklų programa

Gamtosauginių mokyklų programa

Kretingos rajono švietim centras

Nacionalinė švietimo agentūra

Pagalbos vaikams linija

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Elektroniniai valdžios vartai

Mokinių priėmimas į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Prašymas registruoti vaiką į Kretingos rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę

Tėvų prašymų peržiūra (vaiko vieta eilėje)

Darbuotojų poreikis

Psichologas (1,0 etatas, neterminuota darbo sutartis).

Geografijos mokytojas (0,97 etato, neterminuota darbo sutartis)

Meninio ugdymo mokytojas (0,5 etato, neterminuota darbo sutartis)

August 2022
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Užsiprenumeruokite naujienas!