Šeštadienis, 20 Rugpjūtis 2022

Aktuali informacija


DIDŽIUOJAMĖS IR DŽIAUGIAMĖS

Yra sakoma, kad kalbų mokėjimas gerina ir kitas mąstymo savybes, pavyzdžiui, atmintį ir pastabumą. Kalbantieji ne viena užsienio kalba geriau moka ir gimtąją kalbą, nes yra labiau įsigilinę į kalbos sandarą apskritai.
Džiaugiamės respublikinio rusų kalbos vertimų konkurso „Tavo žvilgsnis“ rezultatais. Vertinant darbus dėmesys buvo kreipiamas į kūrybinį vertėjo požiūrį perteikiant mintis gimtąja kalba, kūrinio nuotaikos atitikimą, gramatines ir kalbos klaidas. Konkurse gimnazijos mokiniai dalyvauja jau daugiau nei 15 metų. Smagu, kad kaip ir kasmet turime nemažą būrelį nugalėtojų, tai:

Kamilė Šauklytė, 7a; Akvilė Želvytė, 7a; Inesa Ruzgailaitė, 8a; Emilija Butkutė, 8b; Adrija Kubiliūtė, IG; Samanta Lenkevičiūtė, IG; Austėja Pipiraitė, IIGb;Živilė Pudžmytė, IIGb; Viltė Sandaitė, IIGb.

Mokines konsultavo rusų kalbos mokytojos Daiva Račkauskienė, Milda Puškorienė, lietuvių kalbos mokytojos Laura Butkutė, Lina Butkuvienė, Vanda Kontrimienė.

Projektas "Kokybės krepšelis"

2020-2022 m. m. Kretingos rajono Darbėnų gimnazijoje vykdomas projektas

Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

2020-2021 m.m.

Projekto Nr.09.2.2-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ 2020-2022 m. m. veiklos tobulinimo planas

Projekto Nr.09.2.2-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ tobulinimo plano įgyvendinimo tvarka 2020-2021 m. m.

Spalio, lapkričio mėnesių tarpinė ataskaita

Gruodžio, sausio mėnesių tarpinė ataskaita

Vasario, kovo mėnesių tarpinė ataskaita

Balandžio, gegužės, birželio mėnesių tarpinė ataskaita

Patyriminė stovykla "Taip" (3-4 klasės)

Patyriminė stovykla "Eureka" (6-7 klasės)

Projekto Nr.09.2.2-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ 2020-2021 m. m. veiklos tobulinimo ataskaita

 

2021-2022 m. m.

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Kokybės krepšelio projekto veiklos tobulinimo plano, patvirtinto Kretingos rajono Darbėnų direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V1-118 patikslinimas Nr.1

Projekto Nr.09.2.2-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ tobulinimo plano įgyvendinimo tvarka 2021-2022 m.m.

Spalio, lapkričio mėnesių tarpinė ataskaita

Gruodžio mėnesio tarpinė ataskaita

Sausio, vasario mėnesių tarpinė ataskaita

Kovo, balandžio mėnesių tarpinė atakaita

Gegužės, birželio mėnesio tarpinė ataskaita

Liepos mėnesio tarpinė ataskaita

 

2022 birželio 6,7,8 dienomis vyko 4 klasių Patyriminė stovykla „Taip “


1 dienos  „Mokausi gamtoje“ metu mokiniai išsitraukė burtus ir  susiskirstė komandomis . Kartu kūrė komandos pavadinimą, plakatą ir prisistatymo šūkį. Atlikdami užduotis mokėjo naudotis kelių rūšių svarstyklėmis, pasikartojo matavimo vienetus, mokėjos planuoti savo laiką ir jį sekti, taip pat kiekvienas komandos narys stebėjo ir fiksavo savo surinktus žingsnius, mokėjo apskaičiuoti bendrą surinktų žingsnių sumą. Prisiminė ir pasikartojo vyriškos ir moteriškos rūšies daiktavardžius, bei iš jų „užaugino“ daiktavardžių ir būdvardžių junginių medį. Visus atliktus darbus pristatė, mokėjo įsivertinti ir įvertinti kitus.

2 dienos „Pajūrio projektai“ metu keliavo į pajūrį. Čia prisiminė kas yra architektas, kokia tai profesija. Gebėjo naudotis metru, mokėjo apskaičiuoti plotą ir perimetrą. Pasitelkę kūrybiškumą atliko užduotis. Taip pat fiksavo komandos surinktus žingsnius, veiklų metu ir juos apskaičiavo. Naudodamiesi termometru, stebėjo ir fiksavo jūros vandens temperatūros pokyti atvykus ir išvykstant. Atliko lietuvių kalbos užduotis, kūrė pasaką pagal pateiktą temą ir padarė jos iliustraciją iš gamtinių medžiagų. Mokėjo įsivertinti savo darbus pagal susitartus kriterijus.

3 dienos metu  „ Pažink savo kraštą“ stovyklautojai vyko  prie  Senosios Įpilties piliakalnio. Čia Fiksavo tvenkinio vandens temperatūros pokytį atvykus ir išvykstant. Mokėjo atlikti teksto suvokimo užduotis nagrinėdami informacinius stendus. Atliko bandymus ir aiškinosi grįžtamąjį ir baigtinį pokytį. Pasikartojo mitybos grandinę, atlikdami pasaulio pažini.mo užduotis. Įsivertino atliktas užduotis. Aptarė visų trijų dienų veiklas, pasidžiaugė rezultatais.

 


Patyriminė stovykla „Eureka“

 

Šių metų birželio 14-17 d. vyko projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ tobulinimo plano ir Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos prevencinės programos „Kelias į vaiko sėkmę“ patyriminė stovykla „Eureka“, kurioje dalyvavo 6-7 klasių mokiniai, mokytojai, klasių vadovai bei socialiniai partneriai. Mokiniai turėjo atlikti geografijos, istorijos, matematikos ir gamtos mokslų užduotis, kuriose reikėjo pritaikyti per šiuos mokslo metus įgytas žinias. Daug dėmesio stovyklos metu buvo skiriama mokinių emocinei savijautai, socializacijai bei fiziniam aktyvumui.

Pirmą dieną mokiniai dalyvavo žygyje. Keliaudami nuo Kalnalio apžvalgos bokšto iki Imbarės piliakalnio atliko užduotis, kurių metu reikėjo pritaikyti fizikos teorines žinias praktikoje. Vaikai matavo savo šešėlį ir žiūrėjo, kaip pasikeitė jo ilgis žygio pabaigoje, matavo upelio tėkmės greitį, iš surinktų smulkių gamtinių daiktų dėliojo molekulių modelius. Tik atlikę visą eilę fizikos užduočių pasiekė Imbarės piliakalnį. Ant jo mokiniai iliustravo padavimus apie Imbarės piliakalnį ir juos pristatė, kūrė kryžiažodžius, darė iš gamtinės medžiagos piliakalnio maketus. Šios patyriminės veiklos metu pritaikytos fizikos ir istorijos žinios praktikoje. Po vakarienės mokiniai dalyvavo prevencinio vakaro programoje „Mano emocijos“, o dieną vainikavo muzikinės improvizacijos „Saulę palydint“, palikusios neišdildomų emocijų ir pažadinusios bendrystės jausmą.

Antra stovyklos diena buvo skirta matematinių žinių praktiniam pritaikymui. Mokiniai atliko įvairias veiklas, o įgytas žinias galės panaudoti savo kasdienybėje. Vakare vaikų laukė staigmena – į stovyklą atvyko trenerė Birutė Grikpėdytė, kuri supažindino su šokių pasauliu, stilių įvairove, laikysena, o vėliau vaikai rungėsi šokių kovose.

Trečiąją stovyklos dieną mokiniai turėjo galimybę praktiškai susipažinti su Baltijos pajūrio gamta. Stovyklautojai dirbdami grupėmis tyrinėjo negyvąją gamtą: matavo vandens temperatūrą, vandens druskingumą, atliko bandymą su gintarais, siūlė kopų sutvirtinimo būdus. Taip pat nagrinėjo bioįvairovę: augalus, dumblius ir gyvūnus.

Po vakarienės mokiniai dalyvavo judriuosiuose mąstymo žaidimuose „Bėk, stok, mąstyk, sugauk!“. Galiausiai dieną vainikavo netikėta staigmena – naktinė išvyka į Baltų mitologinį parką, kur laukė mistiškas pasivaikščiojimas labirintuose skambant baltiškai muzikai ir degant fakelams. Susibūrę prie aukuro mokiniai reflektavo apie visų dienų stovykloje patirtus įspūdžius, pasidalino emocijomis ir nuotaikomis apie stovyklą, o gintaro dulkių ugnelės skraidino linkėjimus draugams.

Kiekvieną vakarą prieš miegą mokiniai reflektavo apie dienos užsiėmimus, įvardijo labiausiai patikusius ir nepatikusius aspektus.

Paskutinė stovyklos diena buvo skirta fizinio aktyvumo ir karjeros ugdymo praktinei veiklai „Mes komanda, mes jėga“. Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstovai pravedė kliūčių ruožo pratybas, mokiniai patikrino savo ištvermę, mąstymą, komandinio darbo įgūdžius.

Stovyklos uždarymo metu buvo pristatytas visų aštuonių grupių įvertinimas, aptartos visų dienų veiklos, stovykloje pasiekti rezultatai pranoko lūkesčius.

Stovyklos nugalėtojai apdovanoti pereinamąja taure, o visi dalyviai – šventiniais pietumis. Mokiniai išsiskirstė pavargę, bet kupini emocijų, džiugios nuotaikos ir didelio noro grįžti kitais metais.

Turime viziją, kad projekto metu išbandytos patyriminės stovyklos taptų kasmetinėmis visos mokyklos stovyklomis.

 

Darbėnų gimnazijos bendruomėnė

 


Programavimo užsiėmimas 6 klasės mokiniams. Mokiniai mokosi dirbti su Scratch programavimo programa, užprogramavę robotus stebi savo darbo rezultatą.


Darbėnų gimnazijos mokytojų bendruomenė 2020 m. spalio 15 d. dalyvavo ilgalaikės (40 val.) programos "Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje" pirmame seminare "Refleksija: kas, kam, kaip ir KODĖL?".

 


Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Prisijungimas prie El.paštas(Outlook)

Prisijungimas prie Teams

Prisijungimas prie Office 365

Informacija tėvų (globėjų) dėmesiui

IMRIS sistemoje nuo 2022-01-02 vykdoma mokinių, kurie Darbėnų gimnazijoje mokysis nuo 2022-09-01, registracija (būsimi pirmokai, penktokai, IG, IIIG klasių ir iš kitų mokyklų atvyksiantys mokiniai). Registruoti mokinius galite paspaudę šią nuorodą:

https://vrppis.kretinga.lt/imris/bendra_registracija

Gamtosauginių mokyklų programa

Gamtosauginių mokyklų programa

Kretingos rajono švietim centras

Nacionalinė švietimo agentūra

Pagalbos vaikams linija

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Elektroniniai valdžios vartai

Mokinių priėmimas į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Prašymas registruoti vaiką į Kretingos rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę

Tėvų prašymų peržiūra (vaiko vieta eilėje)

Darbuotojų poreikis

Psichologas (1,0 etatas, neterminuota darbo sutartis).

Geografijos mokytojas (0,97 etato, neterminuota darbo sutartis)

Meninio ugdymo mokytojas (0,5 etato, neterminuota darbo sutartis)

August 2022
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Užsiprenumeruokite naujienas!