Antradienis, 16 Sausis 2018
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija
 • Darbėnų gimnazija

Aktuali informacija


Rajono mokinių kūrybinių darbų konkursas Mes-prieš korupciją.

Marija Vitkauskaitė, 8 klasė – 13-15 metų grupėje – 1 vieta

Artūras Serapinas, IVG klasė – 16-18 metų grupėje – 1 vieta

Mokytoja Kristina Pocevičienė

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriuje

1991 metų sausio 13 diena – Laisvės gynėjų diena. Tradiciškai šią istorinę datą paminime ir mūsų mokykloje - Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriuje.
Istorijos mokytoja metodininkė Daiva Latožienė 5-8 klasių mokiniams pravedė pamoką , skirtą  1991 metų sausio įvykiams atminti. Jos metu mokiniai prisiminė žuvusiuosius ir sužeistuosius, ginant televizijos bokštą. Žiūrėdami istorinę kroniką, matėme, kaip drąsiai žmonės  gynė svarbius nepriklausomai Lietuvai objektus. Gėrėjomės LRT žurnalistės Eglės Bučelytės patriotiškumu, klausydami jos prisiminimų apie tą baisią naktį. Lyginome to meto Lietuvos įvykius su šiandienos Ukrainos įvykiais.
Sausio 12 –osios rytą mokykla prisijungė prie respublikoje jau 11 kartą vykusios Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijuotos pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva nes liudija“. 8 val ryto buvo uždegtos žvakės, siekiant pagerbti žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą. Ant mūsų krūtinių „žydėjo“ neužmirštuolių žiedai – atminties ir pagarbos ženklai sausio 13 – osios aukoms. Pradinių klasių mokiniai, vadovaujami mokytojos Aldonos Sendrauskienės, deklamavo eiles, skirtas Lietuvai.
Tikimės, kad mokiniai ne tik įsimins šią datą, bet ir žinos, kokia svarbi ji Lietuvai. Tai – Lietuvos vienybės, stiprybės, meilės Tėvynei simbolis.

Informaciją ruošė istorijos mokytoja metodininkė Daiva Latožienė
2018-01-16


Laimėtas Europos Sąjungos finansuojamasprojektas „Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose“

Šešios Žemaitijos mokyklos – Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija, Kretingos rajono Darbėnų gimnazija, Tauragės r. Žygaičių gimnazija, Telšių „Ateities" progimnazija, Tauragės r. Batakių pagrindinė mokykla,  Plungės Senamiesčio mokykla– susijungė į bendrą grupę, siejamos vieno tikslo, – siekti geresnių mokinių matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatų ir bendru susitarimu tobulinti savo veiklą dirbant drauge. Planuojame sukurti naują, inovatyviomis idėjomis paremtą matematikos ugdymo proceso organizavimo modelį, kuris apims tokias inovatyvias idėjas kaip integruotas ugdymas, integralus ugdymas bei žinių perdavimo ir įsisavinimo metodo taikymas. Projekte kuriamas ir diegiamas modelis ne tik pagerins tikslinės grupės mokinių matematikos pasiekimus, bet ir padarys ugdymo procesą inovatyvų, diferencijuotą, motyvuojantį, skatinantį iniciatyvas bei talentų ugdymą. Planuojamos pamokos, renginiai, užsiėmimai, mokymai, programos ir kitos veiklos projekte bus netradicinės, įtraukiančios visų mokyklų bendruomenes ir skatinančios tobulėti tiek mokinius, tiek mokytojus.Projekto trukmė – 24 mėn. Projektas dalinai  finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Direktorė Sonata Litvinienė
2018-01-16


Akimirkos iš renginio Laisvės gynėjų dienai paminėti

Sausio 12 d. gimnazijoje buvo paminėta Laisvės gynėjų diena. 8.00 valandą dešimčiai minučių įžiebėme  žvakutes.   
Vakare mokiniai prie Nepriklausomybės paminklo uždegė   žvakutes ir dalyvavo Šv. Mišiose žuvusiems už laisvę. Po šv. Mišių, skambant bažnyčios varpams, buvo pagerbtas 14-os žuvusių atminimas. 1991 m. sausio 13 nakties tragiškas akimirkas priminė ekrane rodomi vaizdai. Darbėnų miestelio seniūnas Alvydas Poškys su gimnazijos direktore Sonata Litviniene padėjo gėles prie Nepriklausomybės paminklo, o mokiniai – prie paminklo Kardo rinktinės partizanams. Taip buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Miestelio seniūnas Alvydas Poškys  kalbėjo apie  laisvės kainą kovojant prieš sovietinius okupantus ir vietinius kolaborantus.
Kaip ir prieš 27 metus tomis Lietuvai  lemtingomis dienomis, skambėjo dainos, degė vienybės laužas, vaišinomės arbata. Džiaugėmės, kad esame laisvi ir gimnazijos direktorės Sonatos Litvinienės pakviesti, sustoję į bendrą chorą, sudainavome dainą „Priesaika“ .
Pasak Gimnazijos Direktorės, „mes įrodėme, kad esame vieninga bendruomenė, mylinti laisvę, gerbianti savo tautą ir nepamirštanti savo praeities bei jų didvyrių ir kad Sausio 13 – amžinai gyva“.

Istorijos mokytoja Rita Tamošauskienė
2018-01-16Kai Kalėdų rytas švis...

Baigėsi paskutinis metų mėnuo - gruodis, kuris atnešė daug pasikeitimų ne tik gamtoje, bet ir mūsų širdyse. Tiek didelės, tiek mažos širdelės prisipildė meilės belaukiant Kalėdų ryto. Šiuo laukimu Darbėnų gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai gyveno visą savaitę .
Jau tapo tradicija, kad „Bitučių“ grupės ugdytiniai, laukdami Kalėdų senelio ruošia spektaklį. Šį kartą, gruodžio 19 dieną, jie vaidino „Varlę karalienę“, pagal rusų liaudies pasaką. Išraiškinga vaikučių vaidyba, nuostabūs, puošnūs kostiumai džiugino ir vaikų tėvelius, ir Kalėdų senelį.
Gruodžio 20 dieną mažieji „Boružiukai“ savo meilę dovanojo tėveliams, pakviesdami juos į šventinį karnavalą. Visi ugdytiniai buvo persirengę įvairiais personažais: meškiukais, velniukais, snaigėmis ir kt.. Linksmu „Strykt-pastrykt“ ritmu susėdę prie adventinio vainiko, vaikai drauge su angelėliu (auklėtoja V. Jonikienė) sekė pasakaitę apie keturis angeliukus, giedojo   giesmes: „Angeliukas“, „Dievas myli visus“. Prisiminė, kad per Adventą reikia būti geriems ir rimtiems, uždegė paskutinę  adventinio vainiko rausvą žvakutę, kuri simbolizuoja džiaugsmą, padainavo linksmą dainą – „Besmegenio pokštai“, bei sušoko šokį pagal S. Nėries  eilėraštį „Senelės pasaka“.  Kiek vėliau sulaukė  Kalėdų Senelio, kuris vaikus apdovanojo skaniomis dovanomis.
Gruodžio 21 dieną  „Voveriukų“ grupės vaikai   Kalėdinę šventę  pradėjo giesmele ,,Trys žvaigždelės“ ir G. Patacko eilėraščiu ,,Gruodis“. Vaikai tėvelius pradžiugino suvaidindami A. Kairaitienės kalėdinį vaizdelį „Susitiksim prie eglutės“. Pasakoje vaidino: snaigės (auklėtoja A. Stankutė ir auklėtojos padėjėja J. Poškaitė), voveraitės, lapės, barsukai, ežys ir zuikiai. Pasakai pasibaigus, vaikai su linksma „Raganiukės teatro“ dainelę „Kalėdų valanda“ pasitiko  Kalėdų Senelį su dovanomis.
Neliko be šventė ir mažieji „Kiškučių“ grupės ugdytiniai, kuriuos gruodžio 22 dieną aplankė snieguolė (auklėtoja J. Cirtautienė). Ji vedėsi vaikučius prie eglutės į salę, visi drauge dainavo, šoko. O vėliau snieguolė perdavė mažiesiems Kalėdų senelio dovanas.
Norisi tikėti,  kad vaikučiai ir jų tėveliai ne tik patyrė gerų emocijų, padovanojo vieni kitiems šypsenas, bet sukurtą kalėdinę dvasią parsinešė ir į namus.

Kristina Balsevičienė
2017-01-09


Puslapis 1 iš 150

a Elektroniniai valdžios vartai

Ar tampame tolerantiška bendruomene?
 

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Elektroniniai valdžios vartai

Mokinių priėmimas į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Prašymas registruoti vaiką į Kretingos rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę

Darbuotojų poreikis

0,5 etato logopedo ikimokyklinio ugdymo skyriuje

biologijos mokytojas (2 savaitinės pamokos) Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriuje

sausio 2018
PATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Užsiprenumeruokite naujienas!