Šeštadienis, 20 Rugpjūtis 2022

Aktuali informacija


DIDŽIUOJAMĖS IR DŽIAUGIAMĖS

Yra sakoma, kad kalbų mokėjimas gerina ir kitas mąstymo savybes, pavyzdžiui, atmintį ir pastabumą. Kalbantieji ne viena užsienio kalba geriau moka ir gimtąją kalbą, nes yra labiau įsigilinę į kalbos sandarą apskritai.
Džiaugiamės respublikinio rusų kalbos vertimų konkurso „Tavo žvilgsnis“ rezultatais. Vertinant darbus dėmesys buvo kreipiamas į kūrybinį vertėjo požiūrį perteikiant mintis gimtąja kalba, kūrinio nuotaikos atitikimą, gramatines ir kalbos klaidas. Konkurse gimnazijos mokiniai dalyvauja jau daugiau nei 15 metų. Smagu, kad kaip ir kasmet turime nemažą būrelį nugalėtojų, tai:

Kamilė Šauklytė, 7a; Akvilė Želvytė, 7a; Inesa Ruzgailaitė, 8a; Emilija Butkutė, 8b; Adrija Kubiliūtė, IG; Samanta Lenkevičiūtė, IG; Austėja Pipiraitė, IIGb;Živilė Pudžmytė, IIGb; Viltė Sandaitė, IIGb.

Mokines konsultavo rusų kalbos mokytojos Daiva Račkauskienė, Milda Puškorienė, lietuvių kalbos mokytojos Laura Butkutė, Lina Butkuvienė, Vanda Kontrimienė.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinimas 2014–2020 m. ES fondų investicijų projektas  Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001 „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija dalyvauja projekte. Vykdant projektą nupirkta 1-4, 5-8 klasių mokiniams gamtos ir technologinių mokslų mokymui reikalingomis priemonės ir įrangos komplektai. Gimnazijai nupirkta 16 nešiojamų kompiuterių už 11 228,80 eurų ugdymo procesui organizuoti.

Bendra projekto vertė Kretingos savivaldybėje  216 331,06 eurų iš jų 211 503,28 eurų  Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir 4827,78 eurų iš valstybės biudžeto

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

Nuoroda    https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/

IT įranga iš projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“


Kretingos rajono Darbėnų gimnazija gavo 93 IT priemones (2020 m. 77 planšetinius kompiuterius, 2021 m. 16 nešiojamų kompiuterių) iš projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001. Šiomis priemonėmis mokiniai naudojasi nuotolinio ir kontaktinio mokymosi metu, popamokinėje veikloje. IT taikymas pamokoje leidžia į ugdymo procesą integruoti įvairius mokomuosius dalykus, mokant(is) gamtos mokslų, matematikos, lietuvių kalbos, dailės ir kitų dalykų. Taigi kompiuterinių technologijų taikymas pamokose ir popamokinėje veikloje suteikia mokytojams galimybę vesti vaizdžias ir įsimintinas pamokas, taip mokymosi procesas tampa įdomus, dinamiškas.

Administracija

2022-02-22

 

2019 - 2020m.m. gautos gamtos mokslų priemonės iš projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001. Šis projektas suteikia daugiau galimybių mokiniams įgytas žinias pritaikyti praktiškai. Laboratorijose mokiniai galės atlikti tiriamuosius darbus pagal bendrųjų programų reikalavimus ir aukštesnius savo gebėjimus, skirtingus poreikius.

Administracija

2020-02-03

Mokomės kitaip

Diena be skambučio - savarankiško, patyriminio, probleminio, integruoto mokymosi diena gimnazijoje. 1-8, I-IIIG klasių mokinių ugdė bendrąsias ir lyderystės kompetencijas, komandinio darbo įgūdžius, mokymosi refleksijos - vertinimo ir grupės įsivertinimo. Į veiklas integruota Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. Visuomenės sveikatos specialistė Judita Matutienė pravedė paskaitas aktų salėje apie sveiką mitybą, asmens higieną, pirmąją pagalbą susižeidus, gripo profilaktiką, kraujo spaudimą ir tuberkuliozę, o po to mokiniai atliko testus ir kūrybinę užduotį. Dirbdami mišriose klasių grupėse mokiniai atliko įvairias užduotis, laboratorinius ir eksperimentus naudodamiesi gautomis priemonėmis iš projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Dienos pabaigoje kiekvienas mokinys gavo bendrą kaupiamąjį įvertinimą – grupės draugų ir mokytojų už atliktas užduotis. Svarbiausias tikslas pasiektas – mokiniai mokėsi mišriose grupėse, atliko užduotis, pakartojo žinias apie sveikatą bei reflektavo, kad mokytis kitaip yra labai įdomu.

Daiva Račkauskienė,

2019-02-06

 

Sveikos mitybos pamokos

Spalio 1 dieną vyresnių klasių mokinimas vyko pamokos, organizuotos Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. Jas pravedė VšĮ „Sveikatai palankus“ darbuotojos. Pamokų tema : „Mitybos ABC, maisto produktų analizė, sveikų užkandžių gaminimas ir degustacija“. Užsiėmimų tikslas - ne tik praplėsti vaikų žinias apie sveiką mitybą, bet ir išmokyti pasirinkti sveikesnius produktus iš parduotuvių lentynų. Analizavome produktų sudėtį naudodamiesi pradinių klasių gamtos mokslų laboratorijoje esančiomis priemonėmis gautomis iš projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Taip pat vaikai patys gamino sveikus užkandžius ir juos degustavo. Tikimės, kad užsiėmimai buvo naudingi.

Visuomenės sveikatos specialistė Judita Matutienė

 

 

Mokomės kitaip. Tradicinė karjeros ugdymo diena

Lapkričio pabaigoje organizuota tradicinė karjeros ugdymo diena gimnazijoje. Karjeros ugdymo koordinatorė Irena Daukantienė remdamasi gimnazistų poreikiais pakvietė kolegijų, universitetų ir profesinių mokyklų studentus, dėstytojus, kurie vaizdžiai ir įdomiai pristatė savo įstaigų veiklas. Pradinių klasių mokiniai - pirmokai piešė piešinius „Kuo norėčiau būti?”, pasakojo, kokių profesijų atstovai yra jų tėveliai, susipažino su kirpėjos profesija. Žiūrėjo filmukus ir skaitė knygas apie profesijas. Antrokai kartu su savo mokytojomis vyko į Darbėnų miestelio seniūniją. Sužinojo, ką visą dieną veikia ir už ką atsakingas seniūnas. Klasėje susipažino su padavėjo profesija ir sužinojo, kaip juo tapti. Trečiokai svečiavosi odininko Tautvydo Rudžio dirbtuvėse. Mokiniai susipažino, kaip tautodailininkas ,,prakalbina“ odą. Informatikos kabinete atliko praktines užduotis, susijusias su architekto ir programuotojo specialybe. Ketvirtokus aplankė būsimas gydytojas – studentas. Jis vaikams papasakojo apie gydytojo profesija, naudodamasis gautomis priemonėmis iš projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001. Taip pat ketvirtokai susipažino su audėjos amatu - vaikai mokėsi austi skirtukus knygomis. Penktokai su mama fotografe Raimonda Brikiene mokėsi profesionaliai fotografuoti. Šeštokės mergaitės su mama kepėja Rita Ruzgailiene mokėsi puošti desertus. Vaikinai klausėsi miškininko Nerijaus Stonkaus pasakojimo apie miškininko profesiją. Be to, visuomenės sveikatos biuro specialistai šiai mokinių grupei pravedė praktinį užsiėmimą „Pirmoji pagalba“ bei papasakojo, kas yra visuomenės sveikatos specialisto profesija. Mokiniai visada džiaugiasi, kai gali praktiškai „pasimatuoti“ profesijas. Septintokai ir aštuntokai vykdė praktinį užsiėmimą su VGTU dėstytoju „Tiltai iš makaronų“. KVK Verslo fakultetas pravedė užsiėmimą 6a,b ir IIIG klasių mokiniams „Kalbėk taip, kad kiti išsižiotų“. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovės merginas mokė grožio subtilybių. KVK Technologijų fakultetas vaikinams gimnazistams vedė paskaitą „Automobilio galia - kas tai?“ KVK atstovė pristatė studijų programų ir virtualaus turo 360 „Pabūk vieną dieną KVK studentu“. Svečiai individualiai ir mokinių grupėms pristatė savo mokymo įstaigų studijas. Taigi, mokymasis kitaip suteikia mums daugiau galimybių praktiškai susipažinti su įvairiomis profesijomis ir atskleisti savo gebėjimus. Po to gimnazijos aktų salėje vyko „Studijų mugė 2019“.

Irena Daukantienė, UK koordinatorė

Kotryna Stonkutė, žurnalistų būrelio narė
 

 


Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Prisijungimas prie El.paštas(Outlook)

Prisijungimas prie Teams

Prisijungimas prie Office 365

Informacija tėvų (globėjų) dėmesiui

IMRIS sistemoje nuo 2022-01-02 vykdoma mokinių, kurie Darbėnų gimnazijoje mokysis nuo 2022-09-01, registracija (būsimi pirmokai, penktokai, IG, IIIG klasių ir iš kitų mokyklų atvyksiantys mokiniai). Registruoti mokinius galite paspaudę šią nuorodą:

https://vrppis.kretinga.lt/imris/bendra_registracija

Gamtosauginių mokyklų programa

Gamtosauginių mokyklų programa

Kretingos rajono švietim centras

Nacionalinė švietimo agentūra

Pagalbos vaikams linija

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Elektroniniai valdžios vartai

Mokinių priėmimas į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Prašymas registruoti vaiką į Kretingos rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę

Tėvų prašymų peržiūra (vaiko vieta eilėje)

Darbuotojų poreikis

Psichologas (1,0 etatas, neterminuota darbo sutartis).

Geografijos mokytojas (0,97 etato, neterminuota darbo sutartis)

Meninio ugdymo mokytojas (0,5 etato, neterminuota darbo sutartis)

August 2022
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Užsiprenumeruokite naujienas!