Šeštadienis, 20 Rugpjūtis 2022

Aktuali informacija


DIDŽIUOJAMĖS IR DŽIAUGIAMĖS

Yra sakoma, kad kalbų mokėjimas gerina ir kitas mąstymo savybes, pavyzdžiui, atmintį ir pastabumą. Kalbantieji ne viena užsienio kalba geriau moka ir gimtąją kalbą, nes yra labiau įsigilinę į kalbos sandarą apskritai.
Džiaugiamės respublikinio rusų kalbos vertimų konkurso „Tavo žvilgsnis“ rezultatais. Vertinant darbus dėmesys buvo kreipiamas į kūrybinį vertėjo požiūrį perteikiant mintis gimtąja kalba, kūrinio nuotaikos atitikimą, gramatines ir kalbos klaidas. Konkurse gimnazijos mokiniai dalyvauja jau daugiau nei 15 metų. Smagu, kad kaip ir kasmet turime nemažą būrelį nugalėtojų, tai:

Kamilė Šauklytė, 7a; Akvilė Želvytė, 7a; Inesa Ruzgailaitė, 8a; Emilija Butkutė, 8b; Adrija Kubiliūtė, IG; Samanta Lenkevičiūtė, IG; Austėja Pipiraitė, IIGb;Živilė Pudžmytė, IIGb; Viltė Sandaitė, IIGb.

Mokines konsultavo rusų kalbos mokytojos Daiva Račkauskienė, Milda Puškorienė, lietuvių kalbos mokytojos Laura Butkutė, Lina Butkuvienė, Vanda Kontrimienė.

Kiti projektai

 

RESPUBLIKINĖ MOKINIŲ MATEMATIKOS PROJEKTINIŲ DARBŲ KONFERENCIJA „MATEMATIKA INTEGRALI...“

Dalyvaujame respublikiniame matematikos projekte „Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose“. Gegužės pabaigoje Plungės Senamiesčio mokykloje vyko respublikinė mokinių matematikos projektinių darbų konferencija „Matematika integrali...“.

Mokiniai pristatė savo projektinius darbus, apie matematikos būtinumą gyvenime, įvairius tyrimus, mokė kaip galima taupyti, kaip pritaikyti savo žinias praktikoje, kurie motyvuoja mokinius kitaip žiūrėti į matematikos mokslą, suvokti, kaip kūrybiškas mokymasis gali sustiprinti matematines žinias.

Šioje konferencijoje projektinius darbus pristatė ir mūsų gimnazijos 6 – 8 klasių mokinės: Stalo žaidimas „MATALEGO“ – Raminta Stregauskaitė, 6 klasė, „ŠEIMOS SAVAITGALIS DRUSKININKUOSE“ – Samanta Lenkevičiūtė, 6 klasė, „KORALAI VANDENYNE“ IR „ŽYDINTIS PAVASARIS“ – Neringa Ruikytė, 7 klasė, „PITAGORO TEOREMA“ – Gabija Balsevičiūtė, Enrika Grinevičiūtė, Evelina Donielaitė (8a).

Mokiniai ugdė komunikavimo, mokėjimo mokytis, socialinę ir asmeninę kompetencijas.

Aušra Galdikienė,

2019-06-03

 

Respublikinis Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5-8 klasėms projektas

Ketinimą dalyvauti išbandyme anketas užpildė 79 mokyklos. UPC direktoriaus įsakymu sudaryta komisija vertino mokyklos motyvacija, sąlygos gamtamokslinei tiriamajai veiklai, į išbandymą įtraukiamų mokinių skaičius. Į išbandymą pakviesta 60 daugiausiai balų surinkusių mokyklų. Programą įgyvendina gimnazijos gamtos mokslų mokytojai nuo 2018 m. rugsėjo 3 dienos su penktų klasių mokiniais.

Projekto 5-8 klasių programos ugdymo tikslai:

Gamtamokslinis raštingumas - gebėjimas suprasti gamtamokslines problemas ir idėjas bei pilietiškai jas svarstyti; paaiškinti tikrovės reiškinius remiantis gamtamokslinėmis sąvokomis;

vertinti ir konstruoti gamtamokslinį tyrimą; interpretuoti duomenis ir įrodymus gamtamoksliniame kontekste.

Pagrindinė didaktikos nuostata

Pagrindinė programos didaktikos nuostata: kurti gamtamokslinį pasaulėvaizdį remiantis mokymusi tyrinėjant padedančiu pažinti tikrovės reiškinius, motyvuoti mokinius stebėti, tirti, analizuoti ir modeliuoti gamtos reiškinius, skatinti gamtos mokslais grindžiamą techninę kūrybą ir visuomenei reikšmingos veiklos projektus.

Respublikinis projektas „Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose“

Visas projekte dalyvaujančias mokyklas vienija ta pati problema: žemi arba vidutiniai 8 klasių mokinių matematikos pasiekimų rodikliai lyginant su nacionaliniais mokinių pasiekimų rodikliais. Mokyklos susijungė į bendrą grupę siejamos bendro tikslo: siekti geresnių 8 klasių mokinių matematikos pasiekimų rezultatų ir bendru susitarimu veikti drauge tobulinant savo veiklą. Norint išspręsti projekto problemą ir pasiekti tikslą planuojama sukurti naują, inovatyviomis idėjomis paremtą matematikos ugdymo proceso organizavimo modelį. Kuriamas naujas matematikos ugdymo proceso organizavimo modelis apims tokias inovatyvias idėjas kaip integruotas ugdymas, integralus ugdymas bei žinių perdavimo ir įsisavinimo metodo taikymas. Siektini projekto rezultatai – pagerėję veiklą tobulinančių mokyklų 8 klasių mokinių matematikos pasiekimų išorinių vertinimų rezultatai. Projekte kuriamas ir diegiamas naujas, alternatyviais ugdymo metodais paremtas matematikos ugdymo proceso organizavimo modelis ne tik pagerins tikslinės grupės mokinių matematikos pasiekimus, bet ir padarys ugdymo procesą inovatyvų, diferencijuotą, motyvuojantį, skatinantį iniciatyvas bei talentų ugdymą. Planuojamos pamokos, renginiai, užsiėmimai, mokymai, programos ir kitos veiklos projekte bus netradicinės, įtraukiančios visą mokyklų bendruomenę ir skatinančios tobulėti tiek mokinius, tiek mokytojus.

Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija – koordinatorius, partnerės - Tauragės r. Žygaičių gimnazija, Tauragės r. Batakių pagrindinė mokykla, Plungės Senamiesčio mokykla ir Telšių "Ateities" progimnazija. Projekte dalyvauja 6, 7, 8a, b klasių mokiniai. Projektą gimnazijoje įgyvendina matematikos mokytojos Jūratė Butkienė, Indra Juknaitė, Aušra Galdikienė ir administracija.

 

Dalyvaujame projekte „Muziejus ant ratų“

Laikrodžių muziejus siekdamas atskleisti ir ugdyti įvairių visuomenės grupių žinias apie kultūros bei meno procesus pateikė Lietuvos kultūros tarybai projektą „Muziejus ant ratų“ ir gavo dalinį finansavimą jo įgyvendinimui.
Projekto tikslas - didinti muziejaus prieinamumą ir pritaikyti muziejaus kultūros vertybes švietimo procese. Laikrodžių muziejaus edukacinė paroda aplankys 4 mokyklas esančias Klaipėdos, Kretingos ir Šilalės rajonuose.
Projekto įgyvendinimo metu muziejus pristatys mobilią edukacinę parodą ir 3 edukacinius užsiėmimus. Parodoje bus pristatyta  mechaninių laikrodžių korpusų apdaila nuo renesanso iki moderno (XVI a.–XX a.). Moksleiviai turės galimybę susipažinti su laikrodžių apdailos skirtumais skirtingose epochose ir intriguojančiais faktais, kurie padeda atskleisti to amžiaus žmogaus kasdienybę.
Parodos pristatymo dieną drauge su ja atkeliaus ir 3 edukaciniai užsiėmimai.
1. „Senas-naujas laikrodis“ (5, 6 kl.). Dalyvius siekiama pirmiausiai supažindinti su pirmaisiais laiko matavimo prietaisais. Edukacinio užsiėmimo dalyviai konstruos saulės, vandens, ugnies, smėlio laikrodžius, tuo pačiu susipažins su šių laikrodžių veikimo principais bei išmoks, kaip juos panaudoti praktiškai.
2. „Pasigamink laikrodį“ (7 kl.). Kūrybinio užsiėmimo metu moksleiviai taps jaunaisiais laikrodininkais ir gamins tikrą veikiantį laikrodį.
3. „Meno pinklės“ (7 - 12 kl). Užsiėmimo metu dalyviai mobilios aplikacijos pagalba susipažins su 6 (nuo renesanso iki moderno) meno formomis keliaudami po skirtingas erdves ir ieškodami meno vertybių.
Edukacinės parodos „Muziejus ant ratų“ ir kūrybinių dirbtuvių metu sieksime gilinti žinias, atskleisti bei skatinti moksleivių  kūrybinį potencialą.

 


Šešios Žemaitijos mokyklos – Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija, Kretingos rajono Darbėnų gimnazija, Tauragės r. Žygaičių gimnazija, Telšių „Ateities" progimnazija, Tauragės r. Batakių pagrindinė mokykla, Plungės Senamiesčio mokykla– susijungė į bendrą grupę, siejamos vieno tikslo, – siekti geresnių mokinių matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatų ir bendru susitarimu tobulinti savo veiklą dirbant drauge. Planuojame sukurti naują, inovatyviomis idėjomis paremtą matematikos ugdymo proceso organizavimo modelį, kuris apims tokias inovatyvias idėjas kaip integruotas ugdymas, integralus ugdymas bei žinių perdavimo ir įsisavinimo metodo taikymas. Projekte kuriamas ir diegiamas modelis ne tik pagerins tikslinės grupės mokinių matematikos pasiekimus, bet ir padarys ugdymo procesą inovatyvų, diferencijuotą, motyvuojantį, skatinantį iniciatyvas bei talentų ugdymą. Planuojamos pamokos, renginiai, užsiėmimai, mokymai, programos ir kitos veiklos projekte bus netradicinės, įtraukiančios visų mokyklų bendruomenes ir skatinančios tobulėti tiek mokinius, tiek mokytojus.Projekto trukmė – 24 mėn. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Direktorė Sonata Litvinienė
2018-01-16


Tarptautinis skirtukų projektas

Spalio mėnuo – tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Tradiciškai šiuo laikotarpiu organizuojama knygų skirtukų mainų programa. Šiemet šiame tarptautiniame mainų projekte dalyvauja ir mūsų gimnazijos mokiniai. Skirtukų projektas apima bendradarbiaujančias mokyklas iš įvairių pasaulio šalių. Mokiniai kuria knygų skirtukus ir jais keičiasi vieni su kitais. Skirtukų mainų projektas yra paprastas, įdomus būdas dalintis skaitymo malonumu ir susirasti naujų draugų, naudojantis mokyklų bibliotekomis visame  pasaulyje, skirtas tam, kad vaikai bendrautų vieni su kitais, daugiau sužinotų apie kitos šalies kultūrą ir kitokį gyvenimo būdą.

 


Priešmokyklinio ugdymo „Spalvotų pieštukų” grupė vykdo respublikinį prevencinį projektą „Žaidimai moko“, kuris tęsis iki 2017 m. gegužės mėnesio. Projektui vadovauja PU mokytoja metodininkė Edita Gliožerienė. Šio projekto tikslas - žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų, pirštų) judesius. Šis projektas taps tąsa grupės ugdymo veikloms, kurios derės su priešmokyklinio ugdymo programa.Projekto dėka darbas taps įdomesnis, kūrybiškesnis, patrauklesnis vaikams, nes jie įgis žinių žaisdami, atrasdami, patys veikdami.

 

 


 

2016 m. dalyvaujame rajono vaikų ir jaunimo socializacijos projekte

„Kretingos rajono istorinis kultūrinis paveldas”


2016 m. Lietuvoje paskelbti bendruomenių metais. Bendri meniniai projektai tarp skirtingų mokyklų padeda užtikrinti bendruomeniškumo puoselėjimo tradicijas. Įvairių meninių ir socialinių gebėjimų vaikai bendrose veiklose įgyja galimybę pasidalinti turimomis patirtimis. Šis projektas stiprina rajono mokyklų bendruomenių narių bendravimą ir bendradarbiavimą.
Projekto tikslas: ugdyti skirtingų meninių ir socialinių gebėjimų vaikų bei mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą per meninę veiklą.
Uždaviniai: apžvelgti Kretingos rajono istorinį kultūrinį paveldą; organizuoti mokinių ir mokytojų plenerą, skirtą atskiriems istoriniams ir kultūriniams objektams; organizuoti „Menų naktį“ Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje; organizuoti projekto dalyvių (mokinių ir mokytojų) kilnojamą darbų parodą „PATIRTYS...; parengti darbus ir organizuoti Kaziuko mugę Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje.
Projekto metu numatyti renginiai meninei veiklai puoselėti ir bendras dalyvių darbas pasitarnaus glaudesnio ryšio tarp mokyklų stiprinimui. Mokiniai turės progą susipažinti su Kretingos muziejaus fondais, išbandys darbo plenere privalumus, susipažins su autentiškomis dailės technologijų technikomis, Kretingos rajono tautodailininkais, jų kūryba. Dirbdami kartu galės palyginti savo darbus su kitų mokyklų mokinių darbais. Renginio “Menų naktis” metu mokiniai susipažins su įvairesnėmis dailės technikomis ir mokysis jas pritaikyti kompozicijose, dalyvaus meno terapijos užsiėmime. Organizuojamoje parodoje “Patirtys...” išsiaiškins reikalavimus darbų eksponavimui. Bendradarbiaus ir didesnę meninę patirtį turintys Kretingos meno mokyklos mokiniai, ir socialinės rizikos šeimų vaikai iš Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos bei Darbėnų gimnazijos. Verslumo įgūdžiams stiprinti tarnaus pasiruošimas Kaziuko mugei, kur vaikai bus suinteresuoti apgalvoti ir pagaminti perkamiausius taikomojo ir vaizduojamojo meno kūrinius.
Projektą vykdo dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Kristina Pocevičienė su 1-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniais.

 


 

 

Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“

Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus sukurtas modelis „Raktažolė“  laimėjo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra  skelbtame  ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkurse.  Iš viso gautos 143 paraiškos iš 45 savivaldybių. Konkursas suorganizuotas atrinkti įdomiausius, kūrybiškiausius ir vertingiausius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius, finansuoti jų įgyvendinimą, taip prisidėti prie institucinio ikimokyklinio ugdymo padėties gerinimo Lietuvoje ir skatinti ugdymo įstaigų atstovus praktiškai drąsiau diegti inovatyvius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius.

 


 

Darbėnų gimnazija daugiašaliame Comenius partnerysčių projekte  „Bendraukime angliškai su malonumu“

Laimėjome daugiašalį Comenius partnerysčių projektą 2013-2015 m. Mūsų partnerės: Olandija, Italija, Turkija, Lenkija, Čekijos Respublika. Projektas skirtas 15-19 metų amžiaus mokiniams.
Tai mokyklų bendradarbiavimo projektas, kuris jungia bendrai veiklai mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių.
Partnerysčių projektų metu bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis.


Respublikiniame projekto „Lyderių laikas 2“ atrankoje buvo kviečiamos dalyvauti savivaldybės, pasiryžusios atsinaujinti ir didinti švietimo darbuotojų vadybines kompetencijas. Džiaugiamės savivaldybių susidomėjimu ir aktyvumu, nes norą dalyvauti projekte išreiškė ir atrankai paraiškas pateikė net 36 šalies savivaldybės. 2012 vasario 29 dienos projekto valdymo grupės nutarimu buvo atrinkta 15 savivaldybių, dalyvausiančių „Lyderių laikas 2“ projekte.
Savivaldybių paraiškas vertino kompetentinga švietimo ir teisės ekspertų komisija, kurią sudarė Švietimo ir mokslo ministerijos, jai pavaldžių institucijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, projekto bei jo partnerių atstovai. Kandidačių paraiškos buvo vertinamos atsižvelgiant į 9 paraiškų vertinimo kriterijus. Atrinktoms savivaldybėms suteikiamos tokios galimybės: intensyvi konsultacinė pagalba savivaldybėms ir mokykloms kuriant unikalų lyderystė plėtros savivaldybėje modelį; 15 savivaldybės švietimo darbuotojų - neformaliosios švietimo lyderystės studijos.

Į projektą „Lyderių laikas 2“ buvo atrinktos šios savivaldybės: Panevėžio rajono savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Rokiškio rajono savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Vilniaus miesto savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė, Skuodo rajono savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybė, Vilniaus rajono savivaldybė, Biržų ir Ukmergės rajonų savivaldybės.
Mūsų gimnazija dalyvauja projekte su šiomis rajono mokyklomis: Kretingos rajono Vydmantų vidurinė mokykla, Jurgio Pabrėžos gimnazija, Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla, Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinė mokykla.
Labai džiaugiamės būsimu bendradarbiavimu su visomis savivaldybėmis ir rajono mokyklomis ir tikime, kad kartu pavyks daug nuveikti tobulinant Lietuvos švietimą!


 

Darbėnų gimnazija „Tyrinėjančių mokyklų“ projekte

„Kūrybinės partnerystės“ – tai Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms skirta programa. Jos tikslas – praplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą. Šių tikslų siekiama sukuriant sąlygas mokyklų ir kūrėjų - menininkų, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjų bei mokslininkų - bendradarbiavimui.
2012-2013 mokslo metais penkiasdešimt Lietuvos mokyklų prisijungs prie „Kūrybinių partnerysčių“ projekto. Jos buvo atrinktos iš 111 pretendavusiųjų.
Programa „Kūrybinės partnerystės“ leis jos dalyviams geriau suvokti, kaip kūrybiškas mokymasis gali sustiprinti mokyklos bendrojo ugdymo procesus.  Keliami klausimai apie mokymosi procesą, tyrinėjama, kokiomis sąlygomis vaikai geriausiai mokosi, kas juos motyvuoja, kaip ir kada vaikai tampa atsakingi už savo mokymąsi, ieškoma kūrybiškų būdų tipiniams mokyklos iššūkiams spręsti.
Projektas „Kūrybinės partnerystės“ vykdomas nacionaliniu mastu LR švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras. Tai mokykloms skirta programa, kurios tikslas – skatinti mokyklų ir kūrėjų bendradarbiavimą, siekiant ugdyti kūrybingą ir kritiškai mąstantį žmogų. Projektą kūrė Darbėnų gimnazijos komanda: direktorė Sonata Litvinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Račkauskienė, IGa klasės mokiniai ir klasės vadovė Indra Juknaitė bei mokinių tėvai. Projekte pakviesti dalyvauti ir mokinių tėvai.


Dalyvaujame tarptautiniame Comenius Regio dvišaliame projekte

Mokymosi visą gyvenimą programos veikla Comenius Regio partnerysčių projektai remia tarpregioninį bendradarbiavimą švietimo srityje Europoje. Projekte dalyvauja partneriai-regionai iš dviejų šalių, dalyvaujančių Mokymosi visą gyvenimą programoje. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius su Kretingos rajono Darbėnų gimnazija ir Klaipėdos valstybine kolegija laimėjo Comenius Regio projektą 2012-2014 m. Planuojama partnerystė yra pavadinta „Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas – tai sąmoningas ėjimas pasirinkimo link“. Jos tikslas – padėti mokiniams tikslingiau pasirinkti profesiją, kad jį lydėtų sėkmė darbo rinkoje;  išplėtoti mokytojo ir dėstytojo žinių ir kompetencijų, ieškant sąsajų tarp Lietuvos ir Turkijos švietimo sistemų.
Du Europos regionai - Kretinga ir Yalova (Turkija) - analizuos, diskutuos, fiksuos, modeliuos naujus profesinio orientavimo veiklos modelius, atsakys į klausimus ir dalinsis patirtimi apie profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo metodus, būdus. Remdamiesi šiomis veiklomis, abu partneriai sukurs profesinio informavimo ir konsultavimo programas vaikams ir mokinimas, parengs kvalifikacijos tobulinimo programas grupių auklėtojams, mokytojams ir pasirenkamojo mokomojo modulio programą studentams.
Bus atlikti empiriniai tyrimai bei išleistas leidinys ir kompaktinis diskas apie sėkmingas projekto veiklas. Pozityvi patirtis bus viešinama bei kartu numatoma strategija projekto tęstinumui.
Projektas padės efektyvinti profesinį informavimą ir konsultavimą stiprinant mokinių motyvaciją sąmoningai rinktis profesiją, studentams įgyti naujų kompetencijų reikalingų karjeros planavimui  abiejuose regionuose.


 

Respublikinis projektas „Besimokančiųjų mokyklų tinklai“ (BMT 3)

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija įsijungė į ESF finansuojamą respublikinį projektą „Besimokančiųjų mokyklų tinklai“ (BMT 3). Šiame projekte dalyvauja 42 šalies mokyklos.
Projekto pagrindiniai tikslai yra sukurti sąlygas mokykloms stiprinti bendruomenių gebėjimą spręsti ugdymo proceso kaitos problemas ir gerinti ugdymo(si) kokybę. Projekte dalyvaujančios mokyklos kurs besimokančių mokyklų tinklus: bendraudamos ir bendradarbiaudamos ieškos joms aktualių problemų sprendimo būdų, kurs naujovėms palankią aplinką.
Darbėnų gimnazijos komanda - S. Litvinienė, D. Račkauskienė, I. Daukantienė, L.Butkutė, A. Jašinskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė J. Jurgutienė ir Pedagogų Švietimo centro metodininkė D. Tranizienė.


Baltijos jūros projektas

Tarptautinis mokslinis projektas Biala Gora jūrų tyrimų centre Lenkijoje vyko 2011m. rugsėjo 3-12d. Jame  dalyvavo 25 moksleiviai iš Švedijos, Danijos, Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos. Į šio projekto organizuotą stovyklą buvo pakviesti ir mūsų gimnazijos mokiniai – Paulius Padroštis ir Darius Bagdonas. Stovyklos metu tyrinėta jūros kranto zona, stebėta, kaip ją veikia žmogus ir gamtiniai procesai.


Metų knygos rinkimai

Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 m. ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros įvykiu. Šį projektą, įtrauktą į 2006 m. Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo programą, rengia Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, o nuo 2010-ųjų įsijungė Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija.
Projekto tikslas - skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą. Projekto idėja - pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius trijose - vaikų, paauglių ir suaugusiųjų - knygų kategorijose.
Metų knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos skelbiamos kiekvieną rudenį. Projektui siūlomos knygos yra parašytos šiuolaikinių lietuvių autorių, išleistos nuo praėjusių metų rugsėjo 1 dienos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos.
Projekto metu skaitytojai iš ekspertų komisijos pasiūlytų knygų išrenka Metų knygas trijose kategorijose: Metų knygą vaikams, Metų knygą paaugliams ir Metų knygą suaugusiesiems.
Laureatai tradiciškai apdovanojami Vilniaus knygų mugėje.


Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

Tai tradicinė šviesos ir knygos šventė, primenanti mums senąją pasakojimų tradiciją, suteikianti progos vaikams ir suaugusiems susipažinti su Šiaurės šalių literatūros lobiais, kviečianti tamsiais vėlyvo rudens vakarais susiburti ir drauge persikelti į magišką knygų pasaulį.
Pagrindinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitės idėja – populiarinti literatūrą ir knygų skaitymą, skatinti savišvietą, organizuojant kultūros renginius bibliotekose pasiūlyta bendra tema.
Šių metų Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema – "HUMORAS ŠIAURĖJE".
Projektu siekiama skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą, pabrėžti bibliotekų svarbą visuomenės kultūriniame gyvenime. Taip pat siekiama suteikti bibliotekoms projektinio darbo įgūdžių, gerinti jų veiklą ir įvairinti darbo formas, ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių, supažindinti Lietuvos skaitytojus su Šiaurės šalių literatūra ir kultūros paveldu bei sudaryti sąlygas socialiai izoliuotoms visuomenės grupėms dalyvauti kultūriniuose renginiuose.


A.P.P.L.E. projektas

Amerikos pedagogų talka Lietuvos mokyklai – A.P.P.L.E. Lietuvos mokytojų fondas 2011 metų projektas.
Šių metų projektai turi būti naujoviški ir kūrybingai įtraukti mokinius, mokytojus, visą mokyklą, tėvus ar platesnę bendruomenę į projekto tikslų atsiekimą. Visi projektai turi būti susiję su šių metų bendra tema: „Informacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese”.
Dėkojame APPLE Lietuvos mokytojų fondui už paramą ir galimybę įgyvendinant projektus.


 

Gimnazijos biblioteka dalyvavo  Amerikos pedagogų talka Lietuvos mokyklai – A.P.P.L.E., Lietuvos mokytojų fondo 2011 metų  skelbtame projekte ir laimėjo.

Mūsų projekto pavadinimas: filmų festivalis (etnografinė metodinė medžiaga „Darbėnų seniūnijos etnografinis paveldas“)

Laimėtojai skelbiami šiuo adresu: http://www.applequest.org/main-lt/LMFprojektulaimetojai-11.htm#A.P.P.L.E.

Kviečiame gimnazijos gimnazistus dalyvauti projekte.

Dalyvaujame projekte „Muziejus ant ratų“

Laikrodžių muziejus siekdamas atskleisti ir ugdyti įvairių visuomenės grupių žinias apie kultūros bei meno procesus pateikė Lietuvos kultūros tarybai projektą „Muziejus ant ratų“ ir gavo dalinį finansavimą jo įgyvendinimui.

Projekto tikslas - didinti muziejaus prieinamumą ir pritaikyti muziejaus kultūros vertybes švietimo procese. Laikrodžių muziejaus edukacinė paroda aplankys 4 mokyklas esančias Klaipėdos, Kretingos ir Šilalės rajonuose.

Projekto įgyvendinimo metu muziejus pristatys mobilią edukacinę parodą ir 3 edukacinius užsiėmimus. Parodoje bus pristatyta mechaninių laikrodžių korpusų apdaila nuo renesanso iki moderno (XVI a.–XX a.). Moksleiviai turės galimybę susipažinti su laikrodžių apdailos skirtumais skirtingose epochose ir intriguojančiais faktais, kurie padeda atskleisti to amžiaus žmogaus kasdienybę.

Parodos pristatymo dieną drauge su ja atkeliaus ir 3 edukaciniai užsiėmimai.

1. „Senas-naujas laikrodis“ (5, 6 kl.). Dalyvius siekiama pirmiausiai supažindinti su pirmaisiais laiko matavimo prietaisais. Edukacinio užsiėmimo dalyviai konstruos saulės, vandens, ugnies, smėlio laikrodžius, tuo pačiu susipažins su šių laikrodžių veikimo principais bei išmoks, kaip juos panaudoti praktiškai.

2. „Pasigamink laikrodį“ (7 kl.). Kūrybinio užsiėmimo metu moksleiviai taps jaunaisiais laikrodininkais ir gamins tikrą veikiantį laikrodį.

3. „Meno pinklės“ (7 - 12 kl). Užsiėmimo metu dalyviai mobilios aplikacijos pagalba susipažins su 6 (nuo renesanso iki moderno) meno formomis keliaudami po skirtingas erdves ir ieškodami meno vertybių.

Edukacinės parodos „Muziejus ant ratų“ ir kūrybinių dirbtuvių metu sieksime gilinti žinias, atskleisti bei skatinti moksleivių kūrybinį potencialą.

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Prisijungimas prie El.paštas(Outlook)

Prisijungimas prie Teams

Prisijungimas prie Office 365

Informacija tėvų (globėjų) dėmesiui

IMRIS sistemoje nuo 2022-01-02 vykdoma mokinių, kurie Darbėnų gimnazijoje mokysis nuo 2022-09-01, registracija (būsimi pirmokai, penktokai, IG, IIIG klasių ir iš kitų mokyklų atvyksiantys mokiniai). Registruoti mokinius galite paspaudę šią nuorodą:

https://vrppis.kretinga.lt/imris/bendra_registracija

Gamtosauginių mokyklų programa

Gamtosauginių mokyklų programa

Kretingos rajono švietim centras

Nacionalinė švietimo agentūra

Pagalbos vaikams linija

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Elektroniniai valdžios vartai

Mokinių priėmimas į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Prašymas registruoti vaiką į Kretingos rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę

Tėvų prašymų peržiūra (vaiko vieta eilėje)

Darbuotojų poreikis

Psichologas (1,0 etatas, neterminuota darbo sutartis).

Geografijos mokytojas (0,97 etato, neterminuota darbo sutartis)

Meninio ugdymo mokytojas (0,5 etato, neterminuota darbo sutartis)

August 2022
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Užsiprenumeruokite naujienas!